Zapowiedzi

Nowy 23 Tom "Dyskursów Młodych Andragogów/Adult Education Discourses", który ukaże się w 2022 roku, jest już prawie gotowy.

Prezentujemy poniżej cztery teksty z zapowiadanego Tomu DMA 23/2022.

Verushka Ananmalay, Daniël Benen, Jiali Luo, Isabel Maria Machado Da Silva, Elliot Smith, Tomoyo Taniyama, Lessons learned from the transition to online learning. Perspectives and experiences of international students in Sweden during the COVID-19 pandemic (PDF)

Aleksandra Litawa, O specyfice uczenia się podejmowanego w ramach amatorstwa  (PDF)

Alan Bainbridge, Adult learning on the edge of a precipice: an ecology of living and learning (PDF)

Rob Evans, Minsk Narratives. An emerging learning biography in times of protest (PDF)