Jurgiel-Aleksander, Alicja. „Biograficzne doświadczanie Bycia Nauczycielem Jako Istota kształtowania Praktyk całożyciowego Uczenia Się”. Dyskursy Młodych Andragogów/Adult Education Discourses, no. 23 (grudzień 19, 2022): 81-95. Udostępniono czerwiec 8, 2023. http://www.dma.wpps.uz.zgora.pl/index.php?journal=DMA&page=article&op=view&path[]=660.