Jurgiel-Aleksander, A. „Biograficzne doświadczanie Bycia Nauczycielem Jako Istota kształtowania Praktyk całożyciowego Uczenia Się”. Dyskursy Młodych Andragogów/Adult Education Discourses, nr 23, grudzień 2022, s. 81-95, doi:10.34768/dma.vi23.660.