Jurgiel-Aleksander, A. „ «Dobra edukacja» I Jej Instrumentalny sposób Opisu W Wypowiedziach dorosłych, którzy Stali Się Studentami”. Dyskursy Młodych Andragogów/Adult Education Discourses, nr 21, wrzesień 2021, s. 1-10, doi:10.34768/dma.vi22.625.