[1]
A. Jurgiel-Aleksander, „Biograficzne doświadczanie bycia nauczycielem jako istota kształtowania praktyk całożyciowego uczenia się”, DMA, nr 23, s. 81-95, grudz. 2022.