[1]
M. Zapotoczna, „Przedsiębiorczość studentów w Niemczech – wybrane aspekty”, DMA, nr 23, s. 183-195, grudz. 2022.