[1]
T. Rongińska i A. Doliński, „Deficyty zachowań związanych z wypaleniem zawodowym u pracowników administracji publicznej”, DMA, nr 23, s. 229-240, grudz. 2022.