[1]
A. Litawa, „O specyfice uczenia się podejmowanego w ramach amatorstwa”, DMA, nr 23, s. 305-316, grudz. 2022.