[1]
C. Szczepaniak, „Cechy kobiecości w kontekstach społeczno-kulturowych. Badanie autoetnograficzne kobiety spodziewającej się córki”, DMA, nr 23, s. 347-356, grudz. 2022.