Jurgiel-Aleksander, A. i Dyrda, J. . (2016) „UZASADNIENIA INDYWIDUALNYCH SUKCESÓW I PORAŻEK ŻYCIOWYCH W BIOGRAFII JAKO PRETEKST DO ROZUMIENIA ZNACZENIA UCZENIA SIĘ. ANALIZA WRAŻLIWA NA KONTEKSTY”, Dyskursy Młodych Andragogów/Adult Education Discourses, (17). doi: 10.34768/dma.vi17.97.