Wołk, Z. . (2022) „Praca zawodowa i edukacja w procesach inkluzji społecznej imigrantów z Ukrainy na zachodnim pograniczu Polski”, Dyskursy Młodych Andragogów/Adult Education Discourses, (23), s. 199-214. doi: 10.34768/dma.vi23.661.