Bąbka, J. (2022) „Kapitał społeczny dorosłych osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną”, Dyskursy Młodych Andragogów/Adult Education Discourses, (23), s. 243-259. doi: 10.34768/dma.vi23.656.