Rongińska, T. i Doliński, A. (2022) „Deficyty zachowań związanych z wypaleniem zawodowym u pracowników administracji publicznej”, Dyskursy Młodych Andragogów/Adult Education Discourses, (23), s. 229-240. doi: 10.34768/dma.vi23.638.