Jurgiel-Aleksander, A. (2021) „ «Dobra edukacja» i jej instrumentalny sposób opisu w wypowiedziach dorosłych, którzy stali się studentami”, Dyskursy Młodych Andragogów/Adult Education Discourses, (21), s. 1-10. doi: 10.34768/dma.vi22.625.