Wawrzonek, A. (2005) „BEZROBOCIE JAKO PROBLEM SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ”, Dyskursy Młodych Andragogów/Adult Education Discourses, (06). doi: 10.34768/dma.vi06.377.