Jurgiel-Aleksander, A. (2019) „«BYCIE OBYWATELEM» W WYPOWIEDZIACH POKOLENIA 20 PLUS I ICH FENOMENOGRAFICZNA REKONSTRUKCJA”, Dyskursy Młodych Andragogów/Adult Education Discourses, (20). doi: 10.34768/dma.vi20.10.