Jurgiel-Aleksander, Alicja. 2022. „Biograficzne doświadczanie Bycia Nauczycielem Jako Istota kształtowania Praktyk całożyciowego Uczenia Się”. Dyskursy Młodych Andragogów/Adult Education Discourses, nr 23 (grudzień):81-95. https://doi.org/10.34768/dma.vi23.660.