Rongińska, Tatiana, i Artur Doliński. 2022. „Deficyty Zachowań związanych Z Wypaleniem Zawodowym U pracowników Administracji Publicznej”. Dyskursy Młodych Andragogów/Adult Education Discourses, nr 23 (grudzień):229-40. https://doi.org/10.34768/dma.vi23.638.