JURGIEL-ALEKSANDER, A. „Dobra edukacja” i jej instrumentalny sposób opisu w wypowiedziach dorosłych, którzy stali się studentami. Dyskursy Młodych Andragogów/Adult Education Discourses, [S. l.], n. 21, p. 1-10, 2021. DOI: 10.34768/dma.vi22.625. Disponível em: http://www.dma.wpps.uz.zgora.pl/index.php?journal=DMA&page=article&op=view&path[]=625. Acesso em: 3 paź. 2023.