Jurgiel-Aleksander, A., & Dyrda, J. . (2016). UZASADNIENIA INDYWIDUALNYCH SUKCESÓW I PORAŻEK ŻYCIOWYCH W BIOGRAFII JAKO PRETEKST DO ROZUMIENIA ZNACZENIA UCZENIA SIĘ. ANALIZA WRAŻLIWA NA KONTEKSTY. Dyskursy Młodych Andragogów/Adult Education Discourses, (17). https://doi.org/10.34768/dma.vi17.97