Jurgiel-Aleksander, A. (2022). Biograficzne doświadczanie bycia nauczycielem jako istota kształtowania praktyk całożyciowego uczenia się. Dyskursy Młodych Andragogów/Adult Education Discourses, (23), 81-95. https://doi.org/10.34768/dma.vi23.660