Lewartowicz, U. (2022). Edukacja zdalna w kontekście specyfiki kształcenia animatorów kultury. Komunikat z badań. Dyskursy Młodych Andragogów/Adult Education Discourses, (23), 163-181. https://doi.org/10.34768/dma.vi23.654