Rongińska, T., & Doliński, A. (2022). Deficyty zachowań związanych z wypaleniem zawodowym u pracowników administracji publicznej. Dyskursy Młodych Andragogów/Adult Education Discourses, (23), 229-240. https://doi.org/10.34768/dma.vi23.638