Jurgiel-Aleksander, A. (2021). „Dobra edukacja” i jej instrumentalny sposób opisu w wypowiedziach dorosłych, którzy stali się studentami. Dyskursy Młodych Andragogów/Adult Education Discourses, (21), 1-10. https://doi.org/10.34768/dma.vi22.625