(1)
Jurgiel-Aleksander, A.; Dyrda, J. . UZASADNIENIA INDYWIDUALNYCH SUKCESÓW I PORAŻEK ŻYCIOWYCH W BIOGRAFII JAKO PRETEKST DO ROZUMIENIA ZNACZENIA UCZENIA SIĘ. ANALIZA WRAŻLIWA NA KONTEKSTY. DMA 2016.