(1)
Jurgiel-Aleksander, A. Biograficzne doświadczanie Bycia Nauczycielem Jako Istota kształtowania Praktyk całożyciowego Uczenia Się. DMA 2022, 81-95.