(1)
Lewartowicz, U. Edukacja Zdalna W kontekście Specyfiki kształcenia animatorów Kultury. Komunikat Z Badań. DMA 2022, 163-181.