(1)
Rongińska, T.; Doliński, A. Deficyty Zachowań związanych Z Wypaleniem Zawodowym U pracowników Administracji Publicznej. DMA 2022, 229-240.