(1)
Szczepaniak, C. Cechy kobiecości W Kontekstach społeczno-Kulturowych. Badanie Autoetnograficzne Kobiety spodziewającej Się córki. DMA 2022, 347-356.