(1)
Jurgiel-Aleksander, A.; Ilkiewicz, M. PRAKTYKI UCZENIA SIĘ BYCIA RODZICEM W NARRACJACH 30-LATKÓW O WYCHOWANIU WŁASNYCH DZIECI. IMPLIKACJE ANDRAGOGICZNE. DMA 2019.