[1]
Jurgiel-Aleksander, A. 2022. Biograficzne doświadczanie bycia nauczycielem jako istota kształtowania praktyk całożyciowego uczenia się. Dyskursy Młodych Andragogów/Adult Education Discourses. 23 (grudz. 2022), 81-95. DOI:https://doi.org/10.34768/dma.vi23.660.