[1]
Jurgiel-Aleksander, A. 2021. „Dobra edukacja” i jej instrumentalny sposób opisu w wypowiedziach dorosłych, którzy stali się studentami. Dyskursy Młodych Andragogów/Adult Education Discourses. 21 (wrz. 2021), 1-10. DOI:https://doi.org/10.34768/dma.vi22.625.