Główna treść artykułu

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza praktyk potwierdzania efektów uczenia się (PEU) w Portugalii. Artykuł oparty jest na badaniach prowadzonych na uniwersytecie w Algarve i w centrach PEU, w ramach projektu Promocja uczenia się przez całe życie w szkołach wyższych przez wdrożenie innowacyjnych praktyk w zakresie uznawalności efektów uczenia się uzyskanych poza edukacją formalną (EDUPRO). Projekt prowadzony jest w ramach Programu Erasmus+, Szkolnictwo Wyższe, Partnerstwa strategiczne. Autorka artykułu przedstawia praktyki PEU jako procesy silnie zakorzenione w społeczno-kulturowych, historycznych i ekonomicznych kontekstach. Konteksty te determinują nie tylko genezę, ale także rozwój i społeczną rolę PEU. W drugiej części tekstu przedstawione zostały różne formy praktyk PEU. Jej celem jest przedstawienie wielu wymiarów portugalskich praktyk PEU. W rezultacie PEU jest rozumiane jako praktyka wielowymiarowa i złożona. Autorka analizuje również polskie konteksty i rozwiązanie związane z PEU oraz rozważa możliwe kierunki rozwoju tej praktyki w Polsce.

Słowa kluczowe

recognition of prior learning (RPL) social contexts Portugal RPL origin potwierdzanie efektów uczenia się (PEU) konteksty społeczne Portugalia geneza PEU

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Bilon, A. (2016). POTWIERDZANIE EFEKTÓW UCZENIA SIĘ W PORTUGALII. KONTEKST – GENEZA – PRAKTYKI. Dyskursy Młodych Andragogów/Adult Education Discourses, (17). https://doi.org/10.34768/dma.vi17.99

Inne teksty tego samego autora