Główna treść artykułu

Abstrakt

Celem artykułu jest ukazanie refleksji dotyczącej wymiarów funkcjonowania edukujących organizacji pozarządowych w warunkach polskiego kapitalizmu ponad dwie dekady po transformacji. Autor przedstawia zarówno neoliberalne uwikłania trzeciego sektora, jak również koszty społeczne i edukacyjne utowarowienie wszelkich relacji edukacyjnych. Omówione zostały zmiany w formach współpracy i zatrudniania edukatorów, a także neoliberalne schorzenia organizacji pozarządowych (grantoza).

Słowa kluczowe

NGO neoliberalism volunteering work precariat employment critical pedagogy organizacje pozarządowe neoliberalizm wolontariat prekariat zatrudnienie pedagogika krytyczna

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Rudnicki, P. (2016). EDUKUJĄCE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE JAKO MIEJSCA PRACY. NEOLIBERALNE UWIKŁANIA TRZECIEGO SEKTORA. Dyskursy Młodych Andragogów/Adult Education Discourses, (17). https://doi.org/10.34768/dma.vi17.96