Główna treść artykułu

Abstrakt

Autorka podejmuje problematykę przyczyn zjawiska dobrowolnej bezdzietności w Polsce z perspektywy genderowej. Przedstawia wyniki badań własnych stanowiących część szerszych analiz dotyczących zagadnienia intencjonalnej bezdzietności. Problematyka relacjonowanej w niniejszym tekście części badań koncentruje się na mikrospołecznych przyczynach pozostawania bezdzietnym. Skupiono się tu na uwarunkowaniach podejmowania decyzji o bezdzietności badanych w kontekście współczesnych przemian wzorów kobiecości i męskości oraz relacji pomiędzy kobietami i mężczyznami będącymi w związkach małżeńskich. Część pierwsza tekstu obejmuje analizę społeczno-kulturowego kontekstu w badaniach nad intencjonalną bezdzietnością. Część druga zawiera prezentację wyników badań jakościowych, realizowanych techniką wywiadu grupowego i indywidualnego z osobami bezdzietnymi.

Słowa kluczowe

transformation of the modern family relationships between men and women voluntary childlessness qualitative research przemiany współczesnej rodziny relacje między kobietami i mężczyznami dobrowolna bezdzietność badania jakościowe

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Garncarek, E. (2017). PODEJMOWANIE DECYZJI O DOBROWOLNEJ BEZDZIETNOŚCI W KONTEKŚCIE JAKOŚCI RELACJI MAŁŻEŃSKIEJ. Dyskursy Młodych Andragogów/Adult Education Discourses, (18). https://doi.org/10.34768/dma.vi18.92