Główna treść artykułu

Abstrakt

Artykuł przedstawia część badania przeprowadzonego we Francji na polskich pracownikach zatrudnionych w zawodach nisko kwalifikowanych po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Autorka porusza kwestie relacji między partnerami-rodakami w małżeństwach lub stałych związkach polskich emigrantów oraz omawia ich kontakty ze społeczeństwem francuskim. Celem jest analiza podziału ról w związkach polskich pracowników i zrozumienie wpływu tych mechanizmów na proces integracji emigranta w społeczeństwie przyjmującym. W interpretacji doświadczenia i wypowiedzi badanych Polaków posłużyły dwie perspektywy teoretyczne z nurtu socjologii rozumiejącej: interakcjonizm symboliczny oraz indywidualizm metodologiczny. W badanej grupie podział ról wokół codziennych praktyk w związku zależy przede wszystkim od umiejętności językowych, sieci kontaktów oraz dyspozycyjności emigranta. Posiadanie pracy zarobkowej postrzegane jest w kategoriach sukcesu. W rezultacie oboje partnerzy przejawiają zaangażowanie na tym polu. Sprzyja to integracji w społeczeństwie francuskim bez względu na płeć emigranta.

Słowa kluczowe

Integration Polish immigrant low-skilled jobs long-term relationships integracja polski emigrant zawody nisko kwalifikowane relacje długo terminowe

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Patok, M. (2017). ROLE DIVISION WITHIN RELATIONSHIPS OF POLISH IMMIGRANTS LIVING IN FRANCE AFTER 2004. Dyskursy Młodych Andragogów/Adult Education Discourses, (18). https://doi.org/10.34768/dma.vi18.90