Główna treść artykułu

Abstrakt

W pierwszej części tekstu autor przedstawił sylwetkę żyjącej w latach 1903-1996 nowosądeckiej harcerki Bronisławy Szczepaniec. Oprócz biografii została też zaprezentowana jej twórczość oraz opinie współpracujących z nią osób. W drugiej części na podstawie charakterystyki Bronisławy Szczepaniec zostały sformułowane uniwersalne cechy animatora lokalnej społeczności. Historia Szczepańcówny oraz analiza jej cech zostały poprzedzone wstępem dotyczącym biograficznego uczenia się, zarówno tego na podstawie własnej biografii, jak i spowodowanego namysłem nad innymi biografiami. W podsumowaniu autor zwrócił uwagę na istotę poznawania zapomnianych biografii lokalnych społeczników, które dla animatorów kultury mogą mieć szczególne znaczenie.

Słowa kluczowe

cultural animator scouts Bronisława Szczepaniec Nowy Sącz animator kultury harcerstwo Bronisława Szczepaniec Nowy Sącz

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Hajduk, Łukasz. (2017). PONADCZASOWE CECHY ANIMATORA KULTURY NA PODSTAWIE BIOGRAFII NOWOSąDECKIEJ HARCERKI BRONISłAWY SZCZEPANIEC (1903-1996). Dyskursy Młodych Andragogów/Adult Education Discourses, (18). https://doi.org/10.34768/dma.vi18.86