Główna treść artykułu

Abstrakt

Artykuł prezentuje doświadczenia nauczycieli pracujących z seniorami na Uniwersytecie Trzeciego Wieku i Uniwersytecie Wrocławskim (UTW, UWr.). UTW są najbardziej popularnymi miejscami uczenia się seniorów w Polsce. Według danych Urzędu Statystycznego z 2015 r., w Polsce funkcjonuje 575 UTW. Niniejszy artykuł przedstawia wyniki pilotażowych badań, które mają status wstępnych rozpoznań, wymagających potwierdzenia i uzupełnienia o kolejne działania badawcze. Artykuł został podzielony na dwie części: teoretyczną i praktyczną. Celem badawczym prowadzonych badań jest analiza indywidualnych doświadczeń edukacyjnych nauczycieli (geragogów) pracujących na UTW we Wrocławiu, wskazanie istotnych z ich perspektywy aspektów nauczania i uczenia się studentów-seniorów oraz skonstruowanie edukacyjnego modelu pracy z seniorami, który w kolejnym etapie badań zostanie zweryfikowany w liczniejszej grupie badanych.

Słowa kluczowe

University of the Third Age senior learning teacher educational model Uniwersytet Trzeciego Wieku senior uczenie się nauczyciel model edukacyjny

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Malec-Rawiński, M., & Bartosz, B. . (2017). AN EDUCATIONAL MODEL FOR WORK WITH SENIORS – EXPERIENCES OF TEACHERS WORKING AT THE UNIVERSITY OF THE THIRD AGE. Dyskursy Młodych Andragogów/Adult Education Discourses, (18). https://doi.org/10.34768/dma.vi18.80