Główna treść artykułu

Abstrakt

W niniejszym artykule autor analizuje osoby medicine-menów w kulturze Indian Wielkich Równin Ameryki Północnej. Zwykle są oni nieprecyzyjnie nazywani szamanami lub nawet czarownikami. Autor pokazuje zróżnicowaną rolę, jaką odgrywają w swoich społecznościach ze względu na ich wiedzę, doświadczenie, zdolności i umiejętności. Nazywa ich Ludźmi Mocy. Są oni nie tylko uzdrawiaczami i odpowiednikami kapłanów, lecz swego rodzaju tubylczymi doradcami, służącymi poradą, którzy podejmują dla dobra wspólnoty rozmaite działania pomocowe. Dlatego też autor porównuje ich do profesjonalnych doradców kultury zachodniej, ukazując ich czytelnikom w płaszczyźnie interdyscyplinarnej. Przygotowując tekst, który ma charakter opisowy, opiera się na szczegółowym studiowaniu polsko- i obcojęzycznej literatury przedmiotu, zarówno etnologicznej, jak i poradoznawczej, zamieszczonej w bibliografii. Według założenia jest on przygotowaniem do przeprowadzenia związanych z tematem tubylczego doradcy własnych badań terenowych w wybranej społeczności rdzennych Amerykanów. 

Słowa kluczowe

counsellor Men of Power / Ones of Power / Individuals of Power help actions medicine-man medicine-man doradca Ludzie Mocy działania pomocowe

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Jeż, M. (2017). LUDZIE MOCY JAKO DORADCY W KULTURZE INDIAN WIELKICH RÓWNIN AMERYKI PÓłNOCNEJ. Dyskursy Młodych Andragogów/Adult Education Discourses, (18). https://doi.org/10.34768/dma.vi18.77