Główna treść artykułu

Abstrakt

Tekst przyjmuje formę namysłu nad dialogiem w poradnictwie. Horyzont teoretyczny rozważań wyznacza hermeneutyka H.-G. Gadamera. Korzystając z tego podejścia, analizuję dialog w obszarze poradnictwa oraz sytuację spotkania osoby radzącej się i doradcy. Podejmuję dyskusję nad możliwościami i ograniczeniami przeniesienia gadamerowskiego rozumienia dialogu do praktyki poradniczej. Wskazuję na różnice pomiędzy rozmową sterowaną a dialogiem w procesie poradniczym. Ważnym elementem rozważań są pytania: jakie warunki muszą być spełnione, by można było mówić o dialogu w poradnictwie?, do czego prowadzi dialog?, jaka jest aktywność dialogowa podmiotów w relacji poradniczej? Udzielając odpowiedzi na powyższe pytania, dzielę się refleksjami dotyczącymi tworzenia klimatu otwartego dialogu w poradnictwie.

Słowa kluczowe

dialogue conversation counselling directive counselling dialogue-based counselling liberal counselling dialog rozmowa poradnictwo poradnictwo dyrektywne poradnictwo dialogowe poradnictwo liberalne

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Frątczak, J. (2017). O DIALOGU W UJĘCIU GADAMEROWSKIM. PRÓBA ANALIZY PORADOZNAWCZEJ. Dyskursy Młodych Andragogów/Adult Education Discourses, (18). https://doi.org/10.34768/dma.vi18.73