Główna treść artykułu

Abstrakt

Celem artykułu jest zaprezentowanie indywidualnych znaczeń, jakie menedżerowie międzynarodowych korporacji nadają własnym doświadczeniom szkolnym i pozaszkolnym w procesie kreowania swoich karier zawodowych. W pierwszej części autor przedstawia wybrane uwarunkowania rozwoju indywidualnych karier zawodowych we współczesnych organizacjach opartych na wiedzy. Jednym z istotnych warunków rozwoju satysfakcjonującej kariery zawodowej jest zbudowanie, opartych na partnerstwie, podmiotowych relacji w środowisku pracy zawodowej. W dalszej części zostały opisane założenia metodologiczne projektu badań jakościowych przeprowadzonych w grupie menedżerów korporacji międzynarodowych. Punktem wyjścia dokonanej analizy wypowiedzi ba-danych jest ich podział na wyszczególnione w projekcie badawczym kategorie. Kryterium podziału menedżerów stanowią różnice w indywidualnym odczuwaniu relacji podmiotowych w pracy zawodowej. Analizie poddane zostały sposoby postrzegania przez badanych swoich własnych doświadczeń szkolnych i pozaszkolnych przede wszystkim w kontekście kreowania się indywidualnych gotowości do tworzenia relacji podmiotowych w późniejszej pracy zawodowej. Najistotniejsze okazały się jednak różnice w znaczeniach, jakie tym doświadczeniom przypisują menedżerowie reprezentujący poszczególne kategorie oraz różnie postrzegany wpływ tych doświadczeń na przebieg indywidualnej kariery zawodowej i jej obecny kształt. 

Słowa kluczowe

professional career manager international corporation professional work subjectivity school and out-of-school experiences kariera zawodowa menedżer korporacja międzynarodowa praca zawodowa podmiotowość doświadczenia szkolne i pozaszkolne

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Zygadło, A. (2017). DOŚWIADCZENIA SZKOLNE I POZASZKOLNE W NARRACJACH MENEDŻERÓW KORPORACJI MIĘDZYNARODOWYCH. Dyskursy Młodych Andragogów/Adult Education Discourses, (18). https://doi.org/10.34768/dma.vi18.70