Główna treść artykułu

Abstrakt

Nasz świat jest skomplikowany, płynny i niepewny. Tsunami zmian ekonomicznych, ideologia neoliberalna i kult indywidualizmu doprowadziły do powstania ekstremalnych organizacji nacjonalistycznych, natywistycznych i faszystowskich, gdzie nietolerancja jest okazywana obcym, migrantom lub osobom ubiegającym się o azyl. Jest to czas, w którym dialog między różniącymi się stronami wydaje się trudny do osiągnięcia, podczas gdy nowe media społecznościowe często służą jako komnaty echa, w których ludzie tylko słuchają opinii podobnych do własnych. Co więcej, demokracja przedstawicielska znajduje się w kryzysie, podczas gdy uczenie się przez całe życie jest instrumentalizowane i utowarowione z powodu nadmiernej koncentracji na potrzebach rynku pracy. Edukacja ludowa (popularna) lub obywatelska jest od dawna w odwrocie. Opierając się na pracach wybitnego polskiego socjologa i filozofa Zygmunta Baumana i andragogów R.H. Tawneya i Raymonda Williamsa, wraz z nowymi psychospołecznymi interpretacjami historii i współczesnego świata edukacji dorosłych, podjęto próbę ożywienia sfery publicznej, w której marginalizowany dotąd duch dialogicznej i powszechnej edukacji dorosłych może odgrywać centralną rolę.

Słowa kluczowe

Liquid modernity the extreme right ideology lifelong learning adult education dialogue public space płynna nowoczesność skrajna prawica ideologia uczenie się przez całe życie edukacja dorosłych

Szczegóły artykułu

Jak cytować
West, L. . (2019). DISCOURSES OF LIFELONG LEARNING AND ADULT EDUCATION: BACK TO THE FUTURE?. Dyskursy Młodych Andragogów/Adult Education Discourses, (20). https://doi.org/10.34768/dma.vi20.7

Bibliografia

 1. Adorno T. (1972), Theorie der Halbbildung, in: Gesammelte Schriften, Vol. 10(2), pp. 93-121.
 2. Alexander T. (2014), The Pedagogy of Power: Learning for democracy, www.citized.info/pdf/commarticles/PedagogyofPower-IoE-v2.2.pdf, 20.12.2015.
 3. Arthur J., Davies I. & Hahn C.L. (eds) (2010), The Sage Handbook for Citizenship and Democracy, Sage, London.
 4. Austed L. (ed.) (2012), Psychoanalysis and Politics. Exclusion and the politics of representation, Karnac, London.
 5. Austed L. (2014), Nationalism and the Body Politic, Karnac, London.
 6. Bauman Z. (2000), Liquid Modernity, Polity Press, Cambridge.
 7. Bauman Z. (2003), Liquid Love. On the Frailty of Human Bonds, Polity Press, Cambridge.
 8. Bauman Z. (2005a), Education in Liquid Modernity, “Review of Education, Pedagogy and Cultural Studies”, Vol. 27(4), pp. 303-317.
 9. Bauman Z. (2005b), Learning to Walk in Quicksands, in: ‘Old’ and ‘New’ Worlds of Adult Learning, A. Bron, E. Kurantowicz, H. Salling Olesen, & L. West (eds), Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, Wrocław, pp. 17-26.
 10. Bauman Z. (2012), Fuel, Sparks and Fires: On Taking to the Streets, “Thesis Eleven”, Vol. 109(1), pp. 11-16. http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0725513612444560, 31.01.2018.
 11. Bauman Z. & Raud R. (2015), Practices of Selfhood, Polity Press, Cambridge.
 12. Biesta G. (2011), Learning Democracy in School and Society: Education, lifelong learning and the politics of citizenship, Sense, Boston.
 13. Dave R.H. (1976), Foundations of lifelong education, UNESCO/Pergamon, Hamburg.
 14. Dennis N. & Halsey A. H. (1988), English Ethical Socialism; from Thomas More to R.H. Tawney, Clarendon Press, Oxford.
 15. Eagleton T. (2009), Reason, faith, and revolution; reflections on the God debate, Yale University Press, Princeton.
 16. El-Gomati M. (2013), Invite the EDL to tea, “The Guardian”, 1 June.
 17. Field J. (2000), Lifelong learning and the new educational order, Stoke-on-Trent, Trentham.
 18. Fieldhouse R. (1995), Conformity and Contradiction in English Responsible Body Adult Education, “Studies in the Education of Adults”, Vol. 17 (2), October.
 19. Finnegan F., Merrill B. & Thunborg, C. (eds) (2014), Student Voices on Inequalities in European Higher Education. Challenges for Theory, Policy and Practice in a Time of Change, Routledge, London.
 20. Formenti L. (2011), Families in a Changing Society: How Biographies Inspire Education, in: Biographie und Gesellschaft. Überlegungen zu einer Theorie des modernen Selbst, H. Herzberg & E. Kammler (eds), Campus, Frankfurt/New York, pp. 215-227.
 21. Formenti L., West L. (2018), Transforming perspectives in lifelong learning and adult education: a dialogue, Palgrave Macmillan, London.
 22. Freeman M. (2014), The Priority of the Other. Thinking and Living beyond the Self, University Press, Oxford.
 23. Gaitanidis A. (2012), Anxiety, Psychoanalysis and Reinvigorating Education, in: Psychoanalysis and Education, minding a gap, A. Bainbridge & L. West (eds), Karnac, London, pp. 37-50.
 24. Goldman L. (1995), Dons and Workers: Oxford and adult education since 1850, Clarendon Press, Oxford.
 25. Goldman L. (2013), The Life of R.H. Tawney: Socialism and history, Bloomsbury Academic, London.
 26. Goodwin M.J. (2011), New British Fascism: Rise of the British National Party, Routledge, London.
 27. Holford J. (2015), Adult and higher education in the early work of R.H. Tawney, in: Standing Conference of University Teachers and Researchers in the Education of Adults (SCUTREA) It’s all Adult Education, The University of Leeds, 7-9 July.
 28. Honneth A. (2007), Disrespect: The normative foundations of critical theory, Polity Press, Cambridge.
 29. Honneth A. (2009), Pathologies of Reason: On the legacy of critical theory, Columbia University Press, New York.
 30. Laros A., Fuhr T. & Taylor E.W. (2017), Transformative Learning Meets Bildung: An International Exchange, Sense, Rotterdam.
 31. Macintyre S. (1980), A Proletarian Science: Marxism in Britain, 1917-1933, University Press,Cambridge.
 32. McLemme, S. (2012), Liquidity Trap. https://www.insidehighered.com/view/2012/06/27/reviewzymunt-bauman-education, 31.03.2018.
 33. McIlroy J. (1993), The Unknown Raymond Williams, in: J. McIlroy and S. Westwood (eds), BorderCountry, Raymond Williams in Adult Education, NIACE, Leicester.
 34. Peterson A. (2011), Civic Republicanism and Civic Education; The Education of Citizens, PalgraveMacmillan, London.
 35. Rose J. (2010), The intellectual life of the British Working Classes, (2ndedition), Yale University Press.
 36. Tuckett A. (2017), The rise and fall of life-wide learning for adults in England, “International Journal of Lifelong Education”, Vol. 36(1-2), pp. 230-249.
 37. West L. (1972), The Tawney Legend Re-examined, “Studies in Adult Education”, Vol. 4(2), pp. 105-119.
 38. West L. (1996), Beyond fragments, adults, motivation and higher education, a biographical analysis, Taylor and Francis, London.
 39. West L. (2016), Distress in the city; racism, fundamentalism and a democratic education, London Trentham/UCL Books.
 40. West L. (2017), Resisting the enormous condescension of posterity: Richard Henry Tawney, Raymond Williams and the long struggle for a democratic education, “International Journal of Lifelong Education”, Vol. 36, pp. 129-144. Williams R. (1989), Resources of Hope: Culture, democracy, socialism, Verso, London.
 41. Youell, B. (2006), The Learning Relationship: Psychoanalytic thinking in education, Karnac, London.
 42. Zuboff S. (2018), The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power, Profile Books, London.