Główna treść artykułu

Abstrakt

ZNACZENIE PRĘŻNOŚCI (REZYLIENCJI) DLA STUDENTÓW, PRACODAWCÓW I KADRY UCZELNIANEJ W KONTEKŚCIE OBOZÓW INNOWACYJNOŚCI


Pracodawcy i społeczności niepokojone różnymi globalnymi wyzwaniami poszukują absolwentów uczelni odpornych na przeciwności losu, nierezygnujących z chęci udoskonalania świata. Autorzy artykułu badają rozumienie prężności (resilience) w kontekście pedagogiki innowacyjności. Różne interpretacje znaczenia prężności wyłaniają się z narracji badanych interesariuszy szkolnictwa wyższego i studentów, a następnie są one zestawione z wynikami testów „barometru innowacyjności”, które na wejściu i wyjściu wypełnili uczestnicy trzech obozów innowacyjności. Podstawy teoretyczne badania zostały zaczerpnięte z radykalnej pedagogiki Paula Freire’a oraz teorii powieści Michaiła Bachtina.
Prężność jawi się w badaniach jako pojęcie obejmujące zdolność do rozwiązywania problemów w niesprzyjających okolicznościach. Przekonania studentów co do owej zdolności stają się silniejsze po udziale w obozie innowacyjności. Wartości „barometru innowacyjności” związane z przyczyno-wo-skutkowym związkiem nakładu pracy i powodzeniem osobistym lub zespołowym także rosną, wskazując na zbieżność intuicyjnego rozumienia prężności z realną oceną własnej zdolności zapobiegania lub uczenia się na błędach czy porażkach. 

Słowa kluczowe

resilience innovation camp improvisational drama academic integrity spójność etyczna obóz innowacyjności improwizacja prężność

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Konst, T., & Jagiełło-Rusiłowski, A. . (2017). STUDENTS’ AND HIGHER EDUCATION STAKEHOLDERS’ CONCEPTS OF RESILIENCE IN THE CONTEXT OF INNOVATION CAMPS. Dyskursy Młodych Andragogów/Adult Education Discourses, (18). https://doi.org/10.34768/dma.vi18.66