Główna treść artykułu

Abstrakt

W niniejszym artykule autorzy prezentują pewną część badań prowadzonych w ramach europejskiego projektu badawczego EMPLOY – Enhancing the employability of non-traditional students in HE (Wzmacnianie zatrudnialności studentów nietradycyjnych). Projekt promuje wzmacnianie zatrudnialności (employability) studentów nietradycyjnych przez poprawę skuteczności przechodzenia (tranzycji) ze świata uczelni wyższej na rynek pracy. W artykule zostały przedstawione wyniki cząstkowe badań narracyjnych z uwzględnieniem perspektywy nietradycyjnych studentów hiszpańskich i polskich, zaprezentowanej w ujęciu komparatystycznym. Autorzy, w interpretacjach uzyskanych wyników badań, wykorzystali głównie koncepcje tranzycji w uczeniu się przez całe ży-cie. W tranzycje zarówno hiszpańskich, jak i polskich studentów nietradycyjnych wpisane są próby pragmatycznego oceniania możliwości i zasobów środowiska w aspekcie przyszłej pracy zawodowej. Są one pewnym wypracowanym schematem działań i indywidualnych ścieżek zgodnie z systemem oczekiwań o charakterze normatywnym.
Wyniki badań wskazują, że tranzycje to nie tylko przemieszczanie się pomiędzy różnymi kontekstami instytucjonalnymi i środowiskami uczenia się, ale w dużej mierze jest to ‘stawanie się’ (kimś), a zatem czynniki jednostkowe i sprawstwo mają tu równie duże znaczenie, co zewnętrzne struktury społeczne.

Słowa kluczowe

transitions employability non-traditional students labor market tranzycje zatrudnialność studenci nietradycyjni rynek pracy

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Czubak-Koch, M., González Monteagudo, J. ., Nizińska, A. ., & Padilla-Carmona, T. . (2017). MIĘDZY UNIWERSYTETEM A ŚWIATEM PRACY. TRANZYCJE W NARRACJACH STUDENTÓW POLSKICH I HISZPAŃSKICH. Dyskursy Młodych Andragogów/Adult Education Discourses, (18). https://doi.org/10.34768/dma.vi18.65