Główna treść artykułu

Abstrakt

Przedmiotem badania są podstawy programowe kształcenia ogólnego na III etapie edukacji, służące odpowiedzi na pytanie: czy efekty uczenia się zawarte w podstawach programowych dla III etapu edukacji są zbieżne z normami rozwoju społecznego uczniów u progu dorosłości? W tym celu zastosowano instrumentarium badawcze wypracowane w I i II edycji badania podstaw programowych w katedrze Pedagogiki Szkolnej UMK, to jest katalog 124 kategorii analitycznych, spośród których wybrano takie, które są zbieżne z normami rozwoju społecznego uczniów wieku 15-19 lat, a następnie zastosowano je do przeszukiwania i oceny kompetencji społecznych w podstawach programowych dla III etapu kształcenia. Analiza wykazała, że połowa z kategorii analitycznych związanych z normami rozwoju społecznego nie występuje lub jest słabo reprezentowana w wymaganiach ogólnych i szczegółowych w podstawach programowych na III etapie kształcenia i są to braki oraz niedostatki dotyczące głównie udziału w życiu publicznym oraz zróżnicowanym światopoglądowo i wielokulturowo środowisku, czemu towarzyszy brak efektów uczenia się w zakresie gotowości do autonomicznego działania. Wśród obecnych efektów uczenia się dominują te, które są związane z umiejętnością krytycznej oceny i twórczej refleksji. Łączna ocena występowania kompetencji społecznych na III etapie kształcenia prowadzi do wniosku, że podstawa programowa nie jest spójnym projektem rozwijania kompetencji społecznych ważnych z punktu widzenia bycia wdorosłym w różnych rolach.

Słowa kluczowe

kompetencje społeczne normy rozwoju społecznego podstawa programowa kształcenia ogólnego III etap kształcenia, dorosłość social competences social development norms core curriculum for general education third level of education tertiary education adulthood

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Solarczyk-Szwec, H. (2022). Kompetencje społeczne u progu dorosłości. Krytyczna analiza podstawy programowej kształcenia ogólnego dla III etapu kształcenia. Dyskursy Młodych Andragogów/Adult Education Discourses, (23), 275-285. https://doi.org/10.34768/dma.vi23.647

Bibliografia

 1. Aronson, E., Wilson, T. i Akert, R. (2006) Psychologia społeczna. Poznań: Zysk i S-ka.
 2. Brzezińska, A.I. (red.) (2005) Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa. Gdańsk: GWP.
 3. Brzezińska, A.I. (red.) (2014) Niezbędnik dobrego nauczyciela, seria III, t. 3-6, Warszawa. Dostępny na: http://eduentuzjasci.pl/publikacje-ee-lista/224-niezbednik-dobrego-nauczyciela/seria-3-edukacja-w-okresie-dziecinstwa-i-dorastania/1209-niezbednik-dobrego-nauczyciela-seria-3-edukacja-w-okresiedziecinstwa-i-dorastania.html [19.03.2021].
 4. Choińska-Mika, J. i Sitek, M. (red.) (2015) Realizacja podstawy programowej kształcenia ogólnego. Wnioski z badań [przeprowadzonych przez Zespół Dydaktyk Szczegółowych IBE]. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 5. Dz. U. 2018 r. poz. 467: Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia – Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum.
 6. Kopińska, V. i Solarczyk-Szwec, H. (red.) (2017) Kompetencje społeczne i obywatelskie w podstawach programowych kształcenia ogólnego. Analiza krytyczna. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.
 7. Kopińska, V., Przyborowska, B. i Solarczyk-Szwec, H. (red.) (2021) Podstawy programowe kształcenia ogólnego (od)nowa? Raport z badania kompetencji społecznych i obywatelskich. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.
 8. Murawska, I. (2021) Funkcje edukacji w dobie dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Analiza na przykładzie podstaw programowych kształcenia ogólnego. W: V. Kopińska, B. Przyborowska i H. Solarczyk-Szwec (red.) Podstawy programowe kształcenia ogólnego (od)nowa? Raport z badania kompetencji społecznych i obywatelskich. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, 81-98.
 9. Pankowska, D. (2017) Dokąd zmierzamy? Uwagi o deficycie Dorosłego w edukacji i życiu społecznym. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, 6, 49-66.
 10. Przyborowska, B. (2021) (Nie)nowe wnioski z badań. W: V. Kopińska, B. Przyborowska i H. Solarczyk-Szwec (red.) Podstawy programowe kształcenia ogólnego (od)nowa? Raport z badania kompetencji społecznych i obywatelskich. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, 199-206.
 11. Solarczyk-Szwec, H., Kopińska, V. i Matusiak, A. (2016) Kompetencje społeczne na wejściu w dorosłość. Krytyczna analiza podstawy programowej kształcenia ogólnego dla IV etapu edukacyjnego. Edukacja Dorosłych, 2, 29-44.
 12. Solarczyk-Szwec, H. (2021) Quo vadis? O rozwoju społecznym ucznia w świetle podstaw programowych kształcenia ogólnego. W: V. Kopińska, B. Przyborowska i H. Solarczyk-Szwec (red.) Podstawy programowe kształcenia ogólnego (od)nowa? Raport z badania kompetencji społecznych i obywatelskich. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, 81-98.