Główna treść artykułu

Abstrakt

W artykule poruszono kwestię kosztów biograficznych ponoszonych przez osoby zaangażowane społecznie i aktywistów. Na podstawie analizy narracji biograficznych zebranych od osób reprezentujących różne pokolenia aktywistów i osób zaangażowanych społecznie, działających w różnych sektorach, organizacjach i dziedzinach życia społecznego, wskazano, że istnieją koszty działania, które są silnie zależne od kontekstów historycznych i rodzaju prowadzonej działalności, ale także istnieje wiele kosztów społecznego działania, które są kosztami dzielonymi, niezależnymi od kontekstów. Dodatkowo ukazano, że istotne znaczenie ma to, że część ponoszonych przez osoby zaangażowane społecznie kosztów może nie być uświadamiana lub może być uświadomiona po długim czasie. Autorka ukazuje koszty jako dynamiczny układ współzależnych czynników, którego badanie wymaga skupienia zarówno na kwestiach jednostkowych/indywidualnych (biografiach), jak i na kwestiach społecznych.

Słowa kluczowe

aktywizm koszty biograficzne zaangażowanie społeczne. activism biographical costs social engagement

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Bilon-Piórko, A. (2022). Aktywność mimo przeciwności – o biograficznych kosztach aktywizmu i zaangażowania społecznego. Dyskursy Młodych Andragogów/Adult Education Discourses, (23), 111-123. https://doi.org/10.34768/dma.vi23.642

Bibliografia

 1. Alheit, P. (red.) (1995) The biographical approach in European adult education. Wiedeń: Verband Wiener Volksbildung.
 2. Alheit, P. i Dausien, B. (2002) The “double face” of lifelong learning: Two analytical perspectives on a “silent revolution”. Studies in the Education of Adults, 34(1), 3-22. Dostępny na: https://doi.org/ 10.1080/02660830.2002.11661458.
 3. Anderson, G.L. i Herr, K.G. (red.) (2007) Encyclopedia of Activism and Social Justice. Thousand Oaks: CA: Sage.
 4. Ballard, P.J. i Ozer, E.J. (2016) Implications of Youth Activism For Health and Well-Being. W: J. Conner i S.M. Rosen (red.) Contemporary Youth Activism: Advancing Social Justice in the United States. Westport: Praeger.
 5. Bauman, Z. (2000) Liquid modernity. Cambridge: Malden, MA: Polity Press; Blackwell.
 6. Bikont, A. i Łuczywo, H. (2018) Jacek. Warszawa: Wydawnictwo Czarne.
 7. Bilon, A.D. (2021) Toward an Agentic Approach to Activist Learning: The InterplayBetween Agency and Learning in the Narrative of Polish Activist. Adult Education Quarterly, 71(2), 166-183.
 8. Bosi, L. (2007) Social Movement Participation and the “Timing” of Involvement: The Case of the Northern Ireland civil Rights Movement. Research in Social Movements, Conflicts and Change, 27, 37-61.
 9. Bosi, L., Giugni, M. i Uba, K. (2016) The Consequences of Social Movements. Dostępne na: http://public.eblib.com/choice/PublicFullRecord.aspx?p=4184994.
 10. Chinman, M.J., Anderson, Ch.M., Imm, P.S., Wandersman, A. i Goodman, R.M. (1998) The perceptions of costs and benefits of high active versus low active groups in community coalitions at different stages in coalition development. Journal of Community Psychology, 24(3), 263-274.
 11. Chinman, M.J. i Wandersman, A. (1999) The Benefits and Costs of Volunteering in Community Organizations: Review and Practical Implications. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 28(1), 46-64. Dostępny na: https://doi.org/10.1177/0899764099281004.
 12. Christens, B.D. (2012) Targeting empowerment in community development: a community psychology approach to enhancing local power and well-being. Community Development Journal, 47(4), 538-554. Dostępny na: https://doi.org/10.1093/cdj/bss031.
 13. Coy, P.G. (red.) (2007) Research in social movements, conflicts and change. 27.Amsterdam; Oxford: Elsevier JAI.
 14. DeMartini, J.R. (1983) Social Movement Participation: Political Socialization, Generational Consciousness, and Lasting Effects. Youth & Society, 15(2), 195-223. Dostępny na: https://doi.org/10.1177/0044118X83015002005.
 15. Diekman, A.B. i Goodfriend, W. (2007) The Good and Bad of Social Change: Ambivalence Toward Activist Groups. Social Justice Research, 20(4), 401-417. Dostępny na: https://doi.org/10.1007/s11211-007-0050-z.
 16. Einwohner, R.L. (2002) Motivational Framing and Efficacy Maintenance: Animal Rights Activists
 17. Use Of Four Fortifying Strategies. The Sociological Quarterly, 43(4), 509-526. Dostępny na: https://doi.org/10.1111/j.1533-8525.2002.tb00064.x.
 18. Giddens, A. (1984) The Constitution of Society. Outline of the Theory of Structuration.1. wyd. Cambridge: Polity Press.
 19. Giugni, M. i Grasso, M.T. (2016) The biographical impact of participation in social movement activities: beyond highly committed New Left activism. W: L. Bosi, M. Giugni, K. Uba (red.) The Consequences of Social Movements. Cambridge: Cambridge University Press, 85-105. Dostępny na: https://doi.org/10.1017/CBO9781316337790.004.
 20. Hatch, J.A. (2002) Doing qualitative research in education settings. Albany: State University of New York Press.
 21. Klar, M. i Kasser, T. (2009) Some Benefits of Being an Activist: Measuring Activism and Its Role in Psychological Well-Being. Political Psychology, 30(5), 755-777.
 22. Milkman, R. (2017) A New Political Generation: Millennials and the Post-2008 Wave of Protest. American Sociological Review, 82(1), 1-31.
 23. Prohaska, T.R., Anderson, L.A. i Binstock, R.H. (2012) Public health for an aging society. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
 24. Ruzikowski, T. (red.) (2017) Nie tylko partia? Organizacje społeczne w Polsce Ludowej 1944-1989: geneza, funkcjonowanie, znaczenie. Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej.
 25. Saad-Filho, A., Johnston, D. i Listwan, J.P. (2009) Neoliberalizm przed trybunałem: wybór tekstów krytycznych. Warszawa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa.
 26. Saldaña, J. (2013) The coding manual for qualitative researchers. 2. wyd. Los Angeles: SAGE.
 27. Sokolowski, S.W. (2000) The Discreet Charm of the Nonprofit Form: Service Professionals and Nonprofit Organizations (Poland 1989-1993). Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, 11(2), 141-159.
 28. Vestergren, S., Drury, J. i Chiriac, E.H. (2017) The biographical consequences of protest and activism: a systematic review and a new typology. Social Movement Studies, 16(2), 203-221. Dostępny na: https://doi.org/10.1080/14742837.2016.1252665.
 29. Wengraf, T. (2001) Qualitative research interviewing: biographic narrative and semi-structured methods. London; Thousand Oaks, Calif: SAGE.
 30. Wiltfang, G.L. (1991) The Costs and Risks of Social Activism: A Study of Sanctuary Movement Activism. Social Forces, 69(4), 987-1010.