Główna treść artykułu

Abstrakt

W opracowaniu omówiono wybrane obszary stanowiące ryzyko wykluczenia społecznego najstarszych Polaków w zależności od ich płci. Na podstawie twardych danych statystycznych, jak również wtórnej analizy danych ilościowych pochodzących z reprezentatywnych badań ogólnopolskich autor charakteryzuje na tle całej populacji osoby w wieku 65+ ze względu na ich cechy społeczno-demograficzne, omawia problemy ich codziennego życia, a także analizuje niewykorzystany potencjał, jakim dysponują. Choć ryzyko społecznego wykluczenia seniorów w Polsce jest relatywnie wysokie, to największe zagrożenie w tym zakresie powodują, jak się wydaje, nie tyle czynniki zewnętrzne (stan zdrowia, ubóstwo), ile dezaktywizacja zawodowa, autoizolacja i raczej bierne spędzanie wolnego czasu. Kobiety w wieku 65+ z różnych względów częściej narażone są na wykluczenie społeczne niż mężczyźni.

Słowa kluczowe

old age social exclusion social activity social policy starość wykluczenie społeczne aktywność społeczna polityka społeczna

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Boguszewski, R. (2018). PŁEĆ I WIEK W KONTEKŚCIE WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO W POLSCE. Dyskursy Młodych Andragogów/Adult Education Discourses, (19). https://doi.org/10.34768/dma.vi19.63