Główna treść artykułu

Abstrakt

Tekst jest analizą doświadczeń autorki, ukazującą społeczno-kulturowe wizerunki kobiecości, znaczące dla życia w społeczeństwie, które powinno dążyć do równości wszystkich jej grup. Perspektywa opisanych doświadczeń jest uwarunkowana szczególnym, przełomowym momentem biograficznym w życiu autorki – jej pierwszej ciąży, oczekiwań narodzin córki, która sama, od dnia narodzin, będzie stawać się kobietą. Autorka na przykładzie własnego środowiska socjalizacji i życia analizuje społeczne postrzeganie kobiecości, które wtłacza kobiety w wypełnianie modeli zachowań i ról zakorzenionych w stereotypowych społeczno-kulturowych ramach. Tekst jest jednocześnie manifestem autorki, która ma nadzieję na większą refleksyjność w wychowywaniu dziewczynek i chłopców, ponieważ to my jako społeczeństwo nadajemy cechy społeczne i kulturowe biologicznym cechom człowieka. Autoetnografia, prowadzona w nurcie ewokatywnym, zaprasza do zagłębienia się we własne emocje, powrót do własnych doświadczeń, co według autorki ma znaczenie również w nauce. Niniejsza autoetnografia jest propozycją do dialogu, do szerszego, gruntownego podjęcia tematu ról związanych z płcią; takiego, który nie wyklucza emocji, takiego, który weźmie pod uwagę kontekst przeszłości, teraźniejszości i przyszłości.

Słowa kluczowe

autoetnografia kobiecość płeć role płciowe autoethnography, femininity, gender, gender roles autoethnography femininity gender gender roles

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Szczepaniak, C. (2022). Cechy kobiecości w kontekstach społeczno-kulturowych. Badanie autoetnograficzne kobiety spodziewającej się córki. Dyskursy Młodych Andragogów/Adult Education Discourses, (23), 347-356. https://doi.org/10.34768/dma.vi23.623

Bibliografia

  1. Cross, S.E., Markus, H.R. (2004) Płeć w myśleniu, przekonaniach i działaniu: podejście poznawcze. W: B. Wojciszke (red.) Kobiety i mężczyźni: odmienne spojrzenia na różnice. Gdańsk: GWP.
  2. Mandal, E. (2003) Kobiecość i męskość. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
  3. Foster, E. (2017) Academic Labor in the Age of Anxiety: Autoethnography Matters, Cultural Studies – Critical Methodologies, vol. 17 (4).
  4. Gromkowska, A. (2002) Kobiecość w kulturze globalnej. Rekonstrukcje i reprezentacje. Poznań: Wydawnictwo Wolumin.
  5. Kamprowski, R. (2011) Miejsce i rola kobiety w rodzinie na przestrzeni wieków. Od Antyku po I wojnę światową. Zarys problematyki, Refleksje, nr 4, s. 33-41, za: Majchrzyk, Z. (2009) Kiedy kobieta zabija. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
  6. Kopciewicz, L. (2003) Polityka kobiecości jako pedagogika różnic. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
  7. Melosik, Z. (2010) Tożsamość, ciało i władza w kulturze instant. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
  8. Zaworska-Nikoniuk, D. (2008) Wzory kobiecości i męskości w polskiej prasie dla kobiet XXI wieku. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.