Główna treść artykułu

Abstrakt

The aim of this article is to indicate selected possibilities of analysing the construct of proactivity. This goal was achieved by referring to selected definitions and the concepts of proactivity and by discussing a research project aimed at recognizing the proactivity of students towards their professional career. To measure the level of proactivity, the Scale of Proactive Behavior in Career was used, which includes four types of proactivity: general, cognitive, in building a support network and in building psychological comfort. The independent variables in the research were: taking on professional activity during studies, using services offered by a Career Office and a career counsellor. 271 students from four Polish universities took part in the study. The highest mean score was on the general proactivity scale, followed by the proactivity scale in building a support network, the scale of proactivity in building psychological comfort, and the lowest on the scale of cognitive proactivity. These means differ statistically. The conducted analysis also proved that the level of proactivity is statistically significantly differentiated depending on whether the respondents used the Career Office or a career counsellor. The conclusions from the analysis were discussed in two perspectives – diagnostic and methodical.

Słowa kluczowe

proactivity, career, career design process proactivity, career, career design process

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Rosalska, M., & Wierzbicki, J. (2022). Proactivity of students - between diagnostic assumptions and methodical solutions. Dyskursy Młodych Andragogów/Adult Education Discourses, (22), 217-227. https://doi.org/10.34768/dma.vi22.613

Bibliografia

 1. Bańka A. (2016), Proaktywność a tryby samoregulacji. Podstawy teoretyczne, konstrukcja i ana­liza czynnikowa Skali Zachowań Proaktywnych w Karierze, Stowarzyszenie Psychologia i Architektura, Poznań-Warszawa.
 2. Bateman T.S. & Crant J.M. (1993), The proactive component of organizational behavior, “Journal of Organizational Behavior”, Vol. 14, pp. 103-118.
 3. Bateman T.S. & Crant J.M. (1999), Proactive behavior: meaning, impact, recommendations, “Business Horizons”, Vol. 42, Issue 3, pp. 63-70.
 4. Crant J.M. (2000), Proactive behavior in organizations, “Journal of Management”, Vol. 26(2000), pp. 435-462.
 5. Creamer D.G. (2000), Use of theory in academic advising, in: Academic advising: A comprehensive handbook, V.N. Gordon & W.R. Habley (eds.), Jossey-Bass A Wiley Company, San Francisco, pp. 17-24.
 6. Cybal-Michalska A. (2013), Młodzież akademicka a kariera, Wydawnictwo Impuls, Kraków.Jackson D. & Tomlinson M. (2020), Investigating the relationship between career planning, pro­activity and employability perceptions among higher education students in uncertain labour market conditions, “Higher Education”, Vol. 80, pp. 435-455.
 7. Malewski M. (1998), Teorie andragogiczne. Metodologia teoretyczności dyscypliny naukowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 8. Poznaniak W. (1999), O niektórych przyczynach i mechanizmach bierności społecznej, in: Psycho­logiczny kontekst problemów społecznych, H. Sęk & S. Kowalik (eds.), Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań, pp. 81-105.
 9. Seibert S.E., Crant J.M. & Kraimer M.L. (1999), Proactive personality and career success, “Journal of Applied Psychology”, Vol. 84, No 3, pp. 416-427.
 10. Solarczyk-Ambrozik E. (2004), Kształcenie ustawiczne w perspektywie globalnej i lokalnej. Między wymogami rynku a indywidualnymi strategiami edukacyjnymi, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 11. Wojciszke B. (2015), Psychologia społeczna, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.

Inne teksty tego samego autora