Główna treść artykułu

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie stanowiska papieża Franciszka wobec sytuacji kobiet.  Artykuł ma charakter przeglądowy, podstawą jest literatura przedmiotu dotycząca tradycji i specyfiki feminizmu latynoskiego oraz analiza wystąpień i dokumentów papieskich. Wypowiedzi i działania Franciszka zostały umieszczone w kontekście inicjatyw wcześniejszych papieży oraz ukazane przez pryzmat jego doświadczeń wyniesionych z kultury Ameryki Łacińskiej. Przedstawiono papieską diagnozę sytuacji kobiet, problemów i nierówności, jakich doświadczają, oraz wartości, jakie wnoszą w życie społeczne. Analiza prowadzi do wniosków, że pomimo różnic w papieskim i feministycznym
postrzeganiu sytuacji kobiet wspólne jest przekonanie o istniejących nierównościach i ich kulturowo--ekonomiczno-politycznych źródłach. O ile jednak nierówność jest problemem, który należy rozwią-zać, o tyle uwzględnianie odmienności kobiet jest przez papieża traktowane jako naturalne i konieczne.

Słowa kluczowe

Pope Francis, feminism, Latin America, women Papież Franciszek, feminizm, Ameryka Łacińska, kobiety

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Kampka, F. (2022). Franciszek i feminizm – inność i paralele. Dyskursy Młodych Andragogów/Adult Education Discourses, (22), 315-326. https://doi.org/10.34768/dma.vi22.609

Bibliografia

 1. Carello R. (2017), Halo, tu Franciszek. Prywatne rozmowy Papieża, przeł. W. Bernasiewicz, J. Ga nobis, Znak, Kraków.
 2. Ciriello C. (2020), Essere donna nella città attuale, Edizioni Messaggero, Padova.
 3. Dokument Końcowy Synodu Biskupów nt. „Młodzi, wiara i rozeznawanie powołania”(polskie tłumaczenie), 2018, https://episkopat.pl/dokument-koncowy-synodu-biskupow-mlodzi-uczestnikami-i-wspoltworcami-zgromadzenia/#rozdzial3, 20.05.2020.
 4. Fabrizio N. (2020), Francesco. Il Papa delle donne, Edizioni San Paolo, Milano.
 5. Franciszek (2013), Adhortacja apostolska Evangelii Gaudium, http://www.vatican.va/content/francesco/pl/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html, 30.06.2020.
 6. Franciszek (2014), Pope Francis: address to European Parliament, Vatican Radio, 25/11/2014, http://en.radiovaticana.va/news/2014/11/25/pope_francis_address_to_european_parliament/1112318, 30.06.2020.
 7. Franciszek (2015), Address of his holiness Pope Francis to participant in the Plenary Assembly of the Pontifical Council for Culture, http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2015/february/documents/papa
 8. francesco_20150207_pontificio-consiglio-cultura.html, 15.06.2020.
 9. Franciszek (2016), Posynodalna adhortacja apostolska Amoris laetitia, http://www.vatican.va/content/francesco/pl/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html, 30.06.2020.
 10. Gonsalves P. (2015), Metaphors Pope Francis lives by, „Vidyajyoti Journal of Theological Reflection”, nr 79, s. 405-423.
 11. KAI (2014) Watykan: wspólna deklaracja przywódców religijnych przeciw współczesnemu niewolnictwu, https://kair.ekai.pl/depesza/500602/show, 30.06.2020.
 12. KAI (2015), Papież apeluje o poszanowanie kobiet w ich szczególnej roli dla społeczeństwa i Kościoła, https://kair.ekai.pl/depesza/503297/show, 15.05.2020.
 13. KAI (2016),Watykan: papież ustanowił komisję ds. przestudiowania diakonatu kobiet, https://kair.ekai.pl/depesza/525956/show, 30.06.2020.
 14. KAI (2019), Papież do zakonnic: musimy zrozumieć wasze miejsce w Kościele, https://kair.ekai.pl/depesza/569297/show, 30.06.2020.
 15. KAI (2020) Linda Ghisoni: w Kościele przyszedł czas na rozmowę z kobietami, https://kair.ekai.pl/depesza/581510/show, 30.06.2020.
 16. Lengermann P., Niebrugge G. (2007),Feminism, w: The Blackwell Encyclopedia of Sociology, G. Ritzer (red.), t. IV, Blackwell Publishing, Malden, s. 1666-1671.
 17. Molyneux M. (1985), Mobilization without emancipation? Women’s interests, the state, and revolution in Nicaragua, „Feminist Studies”, Vol. 11, nr 2, s. 227-254.
 18. Molyneux M. (2001), Women’s movements in international perspective. Latin America and Beyond, Palgrave Macmillan, London.
 19. Molyneux M. (2002), Gender and the silences of social capital: lessons from Latin America, „Development and Change”, nr 33(2), s. 167-188.
 20. Renzetti C.M., Curran D.J. (2005), Kobiety, mężczyźni i społeczeństwo, tłum. A. Gromkowska--Melosik, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 21. Spadaro A., S.J. (2013), A big heart open to God: An interview with Pope Francis, https://www.americamagazine.org/faith/2013/09/30/big-heart-open-god-interview-pope-francis, 30.06.2020.
 22. Speciale A. (2013), Pope tells nuns to be spiritual mothers, not ‘spinsters’, „The Washington Post”, http://www.washingtonpost.com/national/onfaith/pope-tells-nuns-to-be-spiritual-mothersnot-spinsters/2013/05/08/a6968e86-b81b-11e2-b568-6917f6ac6d9d_story.html, 15.06.2020.
 23. Tokarczuk O. (2020), Przemowa noblowska, https://www.nobelprize.org/uploads/2019/12/tokarczuk-lecture-polish.pdf, 30.06.2020.
 24. Tong R.P. (2002), Myśl feministyczna. Wprowadzenie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 25. UN Women (2020), Facts and figures: Ending violence against women. Various forms of violence, https://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-andfigures, 30.06.2020.
 26. WHO (2020), Global status report on preventing violence against children 2020. Executive summary, World Health Organization, Geneva, https://resourcecentre.savethechildren.net/node/17789/pdf/9789240006379-eng.pdf, 30.06.2020.
 27. Wolton D. (2018), Otwieranie drzwi. Rozmowy o Kościele i świecie, przekł. M. Chojnacki, Wydawnictwo WAM, Kraków.